Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Máster Universitario en Operacións e Enxeñería de Sistemas Aéreos non Tripulados
 Materias
  Fundamentos de sistemas aéreos non tripulados
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuir e comprender os coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixináis no desenvolvemento e aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
 • saber
CB2 Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos e pouco coñecidos dentro de contextos mais amplos (ou multidisciplinares) relaccionados ca súa área de estudo
 • saber
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a complexidade de formular xuizos a partir dunha información, que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais é éticas vinculadas a aplicación dos seus coñecementos e xuizos
 • saber
CG1 Que os estudantes adquiran coñecementos xerais en enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados
 • saber
CG3 Que os estudantes adquiran as capacidades para analizar as necesidades dunha empresa no ámbito dos sistemas aéreos non tripulados e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma
 • saber
CG4 Que os estudantes adquiran o coñecemento para desenvolver sistemas aéreos non tripulados ou planificar operacións específicas, dependendo das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas existentes
 • saber
CG5 Que os estudantes coñezan e sexan capaces de aplicar os principios e metodoloxías de investigación como son as búsquedas bibliográficas, a toma de datos e análise e interpretación dos mesmos, así como a presentación de conclusións, de forma clara, concisa e rigurosa
 • saber
CE1 Coñecemento sobre os principais sistemas, dos instrumentos de abordo e da estación de control dunha aeronave non tripulada, así como a súa influencia na seguridade
 • saber
CT2 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega
 • saber
CT8 Capacidade de análise e síntese
 • saber
CT9 Capacidade de razoamento crítico e creatividade
 • saber
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000