Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Enxeñaría de sistemas e comunicacións aeroespaciais
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
 • saber
CG1 Capacidade para o deseño, desenvolvemento e xestión no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de *aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
 • saber facer
CG4 Verificación e Certificación no ámbito da enxeñaría aeronáutica que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o establecido no apartado 5 da orde CIN/308/2009, os vehículos aeroespaciais, os sistemas de propulsión aeroespacial, os materiais aeroespaciais, as infraestruturas aeroportuarias, as infraestruturas de aeronavegación e calquera sistema de xestión do espazo, do tráfico e do transporte aéreo.
 • saber facer
CE19 Coñecemento aplicado de: a ciencia e tecnoloxía dos materiais; mecánica e termodinámica; mecánica de fluídos; aerodinámica e mecánica do voo; sistemas de navegación e circulación aérea; tecnoloxía aeroespacial; teoría de estruturas; transporte aéreo; economía e produción; proxectos; impacto ambiental.
 • saber facer
CT2 Liderado, iniciativa e espírito emprendedor
 • Saber estar / ser
CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita na lingua nativa
 • Saber estar / ser
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información
 • saber facer
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT6 Capacidade de comunicación interpersoal
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT13 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000