Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Transporte aéreo e sistemas embarcados
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizaranse probas escritas e/ou traballos para avaliar a resolución de exercicios e/ou problemas de forma autónoma así como a asistencia e participación activa. 20 CG1
CG7
CE14
CE19
CE21
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT13
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizaranse probas escritas curtas para avaliar a adquisición de coñecemento de forma autónoma. 10 CG1
CG7
CE14
CE19
CE21
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT13
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un exame final sobre os contidos. 70 CG1
CG7
CE14
CE19
CE21
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O exame de preguntas de desenvolvemento ten que chegar polo menos a un 4 (sobre unha escala de 0 a 10)
para poder aprobar a materia, senon alzanza o 4, a nota final será o mínimo entre a nota ponderada (según porcentaxes indicadas) e 4.9.

Estudantes non-asistentes terán a posibilidade de realizar un exame que cubre toda a materia.

A avaliación de xullo segue o mesmo xeito (gárdase os resultados da avaliación continua).

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da EEAE atópase publicado na páxina web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000