Educational guide 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 CB6. Poseer e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
  CB2
  CB3
  CB4
  CB5
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3
  CG4
  CG5
  CG6
  CG7
  CG8 CG8. Capacidade para a aplicación dos coñecementos adquiridos e de resolver problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares, sendo capaces de integrar estos coñecementos
  CG9
  CG10
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
  CE9
  CE10
  CE11
  CE12
  CE13
  CE14
  CE15
  CE16
  CE17
  CE18
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Develop an espíritu innovative and emprendedor
  CT2 Capacity for the dirección of teams and organizations
  CT3 Capacity of leadership
  CT4 Capacity to communicate knowledge and conclusions to públicos especializados and no especializados, of oral way and written
  CT5 Capacity of work in team
  CT6 Skills of relations interpersonales
  CT7 Capacity of reasoning crítico and creativity
  CT8 Responsibility and commitment ético in the desempeñor of the professional activity
  CT9 Respect and promoción of the human rights, the principles democráticos, the principles of equality between men and women, of solidarity, of universal accessibility and diseñor for all
  CT10 Orientation to quality and continuous improvement
  CT11 Capacity of learning autónomo
  CT12 Capacity to resolve problems in new surroundings or little known inside contexts más wide or multidisciplinares
  CT13 Capacity to integrate knowledges and enfrentarse to the complexity to formulate trials from an información incomplete
  CT14 Capacity to comprise the meaning and aplicación of the perspective of género in the distinct ámbitos of knowledge and in the práctica professional with the aim to achieve a society más fair and igualitaria
  CT15 Capacity to communicate oralmente and by writing in tongue gallega
  CT16 Sostenibilidad And environmental commitment. Use equitativo, responsible and eficiente of the resources
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000