Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Deseño e Xestión Avanzada de Redes
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Autoavaliación Ao finalizar cada capítulo, o alumno autoevaluará a comprensión e coñecemento dos conceptos teóricos dese capítulo. Resultados de Aprendizaxe: RA1, RA2 10
CB2
CG8
CG9
CT11
CT13
Exame de preguntas obxectivas Ao finalizar cada módulo, o alumno realizará unha proba na que demostrará a comprensión e coñecemento dos conceptos dese módulo.
Resultados de Aprendizaxe: RA1, RA2
50
CB2
CG8
CE5
Práctica de laboratorio Avaliaránse as habilidades prácticas en cada módulo. Avaliarase a comprensión práctica dos conceptos estudados e a capacidade para aplicalos nunha contorna simulada. Resultados de Aprendizaxe: RA1, RA2 40
CB2
CG1
CG8
CE4
CE5
CT7
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
PARA ASISTENTES  1ª EDICIÓN DE ACTAS

Para
aplicar as porcentaxes e obter a cualificación final é condición
imprescindible que se superen todas as probas cun mínimo esixido.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
PARA NON ASISTENTES

Empregarase o mesmo sistema de avaliación que para os asistentes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo sistema de avaliación que para a 1ª edición de actas

PROCESO DE CUALIFICACIÓN
DE ACTAS

Independentemente da
convocatoria, na cualificación en actas sumaranse os puntos
obtidos en cada unha das partes avaliadas. No caso de non obter
unha puntuación >5, conservaranse as
cualificacións das partes superadas para a 2ª convocatoria.

DATAS DE AVALIACIÓN.

O calendario de probas
de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da *ESEI
atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000