Guia docente 2019_20
E. S. de Ingeniería Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Planificación e Dirección de Proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a execución e optimización dos procesos de dirección de proyectos asi como a sua xustificación.
RA01, RA03
50 CT2
CT3
Práctica de laboratorio Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a planificación de proxectos e a sua validación e adecuación os requisitos da organización e o cliente.
RA02
50 CG8
CT4
CT12
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación da materia realizarase mediante traballos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo. Todos eles deben obter unha nota mínima de 5
sobre 10 para aprobar a materia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES

Metodoloxía 1:  Traballos e proxectos

Descripción: Traballos de execución de proxectos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo.

Calificación: 50% . Para aprobar esta
parte da asignatura estudante deberá obter unha calificación igual o
superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias evaluadas: CG1, CG3, CG5, CE2, CT2, CT3, CT8, CT11

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA01, RA03

----------------------------------------------------

Metodoloxía 2: Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas.

Descripción: Traballos de planificación de proxectos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo.

Calificación: 50% . Para aprobar esta
parte da asignatura estudante deberá obter unha calificación igual o
superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias evaluadas: CG2, CG6, CG8, CG10, CE3, CT4, CT7, CT12, CT13

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA02

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Emplearase o mesmo sistema de avaliación aplicado para os non asistentes.

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACTAS

No caso de non superar algunha das
probas propostas a nota corresponderá coa media ponderada dos traballos
en función da sua dedicación horaria, agás que esa nota media supere o
5, que corresponderá entón con un 4,9.

DATAS DE AVALIACION

O calendario de probas de
avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase
publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000