Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Planificación e Dirección de Proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a execución e optimización dos procesos de dirección de proyectos asi como a sua xustificación.
RA01, RA03
50 CG1
CG5
CG8
CG10
CE3
CT4
CT7
CT8
CT11
Práctica de laboratorio Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a planificación de proxectos e a sua validación e adecuación os requisitos da organización e o cliente.
RA02
50 CG2
CG3
CG6
CE2
CT2
CT3
CT12
CT13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación da materia realizarase mediante traballos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo. Todos eles deben obter unha nota mínima de 5
sobre 10 para aprobar a materia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES

Metodoloxía 1:  Traballos e proxectos

Descripción: Traballos de execución de proxectos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo.

Calificación: 50% . Para aprobar esta
parte da asignatura estudante deberá obter unha calificación igual o
superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias evaluadas:


CG1

CG5

CG8

CG10

CE3


CT4

CT7

CT8

CT11

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA01, RA03

----------------------------------------------------

Metodoloxía 2: Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas.

Descripción: Traballos de planificación de proxectos propostos polo
profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma
individual como en grupo.

Calificación: 50% . Para aprobar esta
parte da asignatura estudante deberá obter unha calificación igual o
superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias evaluadas:


CG2

CG3

CG6

CE2


CT2

CT3

CT12

CT13

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA02

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Emplearase o mesmo sistema de avaliación aplicado para os non asistentes.

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACTAS

No caso de non superar algunha das
probas propostas a nota corresponderá coa media ponderada dos traballos
en función da sua dedicación horaria, agás que esa nota media supere o
5, que corresponderá entón con un 4,9.

DATAS DE AVALIACION

O calendario de probas de
avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase
publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000