Guia docente 2020_21
E. S. de Ingeniería Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Dirección e xestión de proxectos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
ESCENARIO 1: DOCENCIA MIXTA
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Debido á situación excepcional, ante a imposibilidade de poder impartir a docencia dun modo presencial, utilizaranse medios virtuais para a impartición das clases.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non se modificarán os mecanismos de avaliación por entender que se realizarán de forma presencial.

ESCENARIO 2: DOCENCIA NON PRESENCIAL
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Debido á situación excepcional, ante a imposibilidade de poder impartir a docencia dun modo presencial, utilizaranse medios virtuais para a impartición das clases.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* METODOLOXÍAS DOCENTES QUE SE MANTEÑEN
Mantéñense todas as metodoloxías utilizando Campus Integra e a elaboración de vídeos para docencia online asíncrona salvo Presentacións.
* METODOLOXÍAS DOCENTES QUE SE ELIMINAN
Metodoloxía 1: Presentacións
Descrición: Desaparecen as presentacións como metodoloxía e avaliación. O 10% de peso na nota final incorpórase ao traballo da materia.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* PROBAS QUE SE MANTEÑEN
Proba 1: Lección maxistral [Peso anterior 30%] [Peso Proposto 30%]
Descrición: Utilizarase Campus Virtual e a elaboración de vídeos onde se presentarán os conceptos básicos da Dirección e Xestión de Proxectos. Realizarase un exame presencial ou online (en Faitic) segundo permítao a situación.
Competencias avaliadas: Todas as recollidas para esta metodoloxía na guía.
Proba 2: Prácticas de Laboratorio [Peso anterior 30%] [Peso Proposto 30%]
Descrición:Utilizarase Campus Virtual e a elaboración de vídeos que se centrarán na aprendizaxe de ferramentas informáticas que faciliten, a Dirección, Xestión, Planificación, Coordinación, etc, de Proxectos. Realizaranse dous traballos (Anexo *I e Anexo *II) que se entregarán online (en Faitic ou Classter) segundo permítao a situación.
Competencias avaliadas: Todas as recollidas para esta metodoloxía na guía.
Proba 3: Traballo [Peso anterior 30%] [Peso Proposto 40%]
Descrición:Utilizarase Campus Virtual e a elaboración de vídeos que se centrarán no desenvolvemento dunha proposta de petición de proxecto. Os alumnos realizarán en grupo unha petición de proxecto (Traballo) que se entregarán e serán revisados de forma online (en Faitic ou Classter) segundo permítao a situación.
Competencias avaliadas: Todas as recollidas para esta metodoloxía na guía.
* PROBAS QUE SE ELIMINAN
Proba 1: Presentacións [Peso 10%]
Descrición: Desaparecen as presentacións como metodoloxía e avaliación. O 10% de peso na nota final incorpórase ao traballo da materia.
Competencias avaliadas: Todas as recollidas para esta metodoloxía na guía.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000