Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Algoritmos e estruturas de datos II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba individual na que se avalía a capacidade de resolución de problemas relacionados cos contidos da materia.

Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5.
70 CB2
CG8
CG9
CE3
CE12
CE13
CE28
CT4
CT6
CT7
CT11
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba individual na que se avalían as competencias adquiridas polo alumno no traballo/proxecto colaborativo e tutelado.

Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.
20 CB2
CG8
CG9
CE3
CE4
CE12
CE13
CE28
CT4
CT6
CT7
CT11
Práctica de laboratorio Avaliación en grupo, mediante unha presentación, sobre os contidos do proxecto colaborativo.

Resultados de aprendizaxe: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.
10 CB3
CG9
CE3
CE4
CE12
CE13
CE28
CT4
CT6
CT7
CT10
CT11
CT14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES Á 1ª EDICIÓN DE ACTAS

Calificación final = 0.7 (nota media das dúas probas de resolución de problemas) + 0.1 (nota proba en grupo sobre o traballo/proxecto colaborativo) + 0.20 (nota exame individual sobre o traballo/proxecto colaborativo)

O primeiros sete puntos máximo obtéñense pola avaliación individual das probas de resolución de problemas. O seguinte punto obtense pola defensa en grupo do traballo/proxecto desenvolvido de forma colaborativa e os restantes dous puntos máximo obtéñense pola proba individual sobre o traballo/proxecto colaborativo.

Todos os estudantes que se presenten a calquera das probas enténdese que seguen a materia de forma presencial e por tanto deberán de seguir o procedemento de avaliación descrito anteriormente. Se un estudante non se presenta a algunha das probas se lle asingnará unha calificación de 0 na proba correspondente.

Proceso de calificación de actas

Para superar a materia a calificación final debe ser igual ou superior a 5.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES  1ª EDICIÓN DE ACTAS

Cualificación final = 0.3 (nota exame de preguntas sobre o traballo/proxecto colaborativo) + 0.70 (nota media das dúas probas de resolución de problemas).

Proceso de cualificación de actas

Para superar a materia a cualificación final debe ser igual ou superior a 5.


CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Cualificación final = cualificación exame.

Proceso de cualificación de actas

Para superar a materia a cualificación final debe ser igual ou superior a 5.

As competencias e resultados coinciden coas establecidas para a 1ª edición.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES EN 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Cualificación final = cualificación exame .

Proceso de cualificación de actas

Para superar a materia a cualificación final debe ser igual ou superior a 5.

As competencias e resultados coinciden coas establecidas para a 1ª edición.

DATAS DE AVALIACIÓN:

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta
de Centro da ESEI atópase publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000