Guia docente 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Matemáticas: Álxebra lineal
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
RA1: Adquirir conceptos, procedementos e estratexias da Álxebra Lineal que teñan aplicación na Informática. CG8
CE1
CE12
CT5
RA 2: Entender os razoamentos de tipo *algebraico máis comúns. CG8
CE3
CT1
RA 3: Aplicar a Álxebra Lineal a problemas da Informática. CG9
CE1
CT1
CT5
CT8
CT10
CT16
RA 4: Dominar as estruturas *algebraicas que teñen especial interese pola súa utilidade no estudo de estruturas de datos e información, metodoloxía da programación e linguaxes informáticas. CB3
CG8
CG9
CE1
CE12
CT5
CT7
CT16
RA 5: Adquirir os coñecementos matemáticos necesarios para teorías de control automático, de sistemas e de comunicacións, e para xeometría computacional. CG8
CE3
CT10
RA 6: Saber utilizar e interpretar ferramentas de software matemático. CG8
CG9
CE4
CE12
CT1
CT5
CT10
RA 7: Afianzar a teoría de conxuntos, a álxebra vectorial, a noción de linealidad e a álxebra matricial. CG8
CE3
RA 8: Comprender as nocións de semellanza, equivalencia e ortogonalidad. CG8
CE3
RA 9: Coñecer as xeneralizacións dos coñecementos adquiridos na anterior etapa. CG8
CE3
CT1
CT5
RA 10: Coñecer as aplicacións xeométricas cando estas sexan posibles. CG8
CE3
RA 11: Comprender e aplicar as transformacións xeométricas máis habituais, así como as figuras do plano e do espazo que se enmarcan nesta materia. CG8
CG9
CE1
CE3
CT1
CT5
CT8
CT10
RA 12: Saber usar de forma apropiada teorías, procedementos e ferramentas matemáticas no desenvolvemento profesional. CG8
CG9
CE1
CE3
CT1
CT5
CT8
CT10
CT16
RA 13: Saber prolongar as teorías de base ata as aplicacións que lle interese. CG8
CG9
CE1
CE3
CT1
CT5
CT8
CT10
CT16
RA 14: Desenvolver capacidades para determinar os requisitos que condicionan a posibilidade de atopar solucións a problemas concretos. CG9
CE1
CT1
CT2
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT16
RA 15: Identificar e analizar criterios e especificacións adecuados a problemas concretos. CG9
CE1
CT1
CT2
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT16
CT18
RA 16: Saber buscar solucións algorítmicas aos problemas que fosen expostos e valorar a idoneidade das respostas. CG9
CE1
CE12
CT1
CT2
CT5
CT7
CT9
CT10
CT16
CT18
RA 17: Ter iniciativa para propor alternativas a solucións xa atopadas. CG9
CE1
CT1
CT2
CT5
CT7
CT9
CT10
CT16
CT18
CT20
RA 18: Obter habilidades de aprendizaxe necesarias para estudos posteriores. CB3
CG8
CE1
CE3
CT1
CT2
CT5
CT10
CT13
CT16
CT18
RA 19: Argumentar e xustificar loxicamente opinións e decisións. CG9
CE1
CT1
CT5
CT7
CT9
CT10
CT16
CT18
CT20
RA 20: Ser capaz de comunicar con efectividade ideas e proxectos. CT9
CT10
CT13
CT16
CT20
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000