Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
 Materias
  Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Actividade de módulo 10 CB3
CB4
CG2
CG4
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE11
CE13
CT2
CT3
Traballo tutelado Análise de casos concretos. Valoración actividades de aula. Coñecemento e valoración dos sistemas de avaliación e intervención para alumnos/as con necesidades educativas especiais. Confección de portafolios.
Realización de actividades, exercicios ou proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesorado
60 CB3
CB4
CG2
CG4
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE11
CE13
CT2
CT3
CT5
Traballo Realización de traballos realizados autonomamente, titorizados polos docentes 30 CB3
CB4
CG2
CG4
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE11
CE13
CT2
CT3
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As actividades non superadas na 1ª convocatoria poderán ser recuperadas na convocatoria de xullo, manténdose as puntuacións nas probas/actividades superadas.

O alumnado que non supere a materia por avaliación continua (obrigatorio asistir polo menos a 4 das 6 sesións)  terá unha/s proba/s de avaliación, ao redor dos contidos nucleares da materia, coa data tope que marque o calendario do mestrado para os exames oficiais.

Esta proba de avaliación suporá o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado ao alumnado o día da presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.

O tipo de proba/s figurará/n en Faitic, nas respectivas materias, nunha carpeta baixo a denominación Alumnado non asistente, na que se presentarán os detalles da/s mesma/s, concretando tamén onde terá que realizar a entrega o estudantado.

As datas dos exames oficial poden consultarse na web do mestrado: http://www.masterdiversidade.com/index.php

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000