Guia docente 2022_23
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Traballo Social
 Materias
  Socioloxía: Socioloxía xeral
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas O docente anunciará con antelación o tipo de preguntas a empregar para a avaliación 50 CB1
CT1
CT2
CT3
CT4
CT8
CT9
CT10
CT16
CT18
Traballo Elaboración dun traballo de grupo sobre un tema social acoutado previamente nas clases de seminarios e obradoiros. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE2
CE10
CE20
CE22
CE25
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT22
CT23
CT24
Observación sistemática Actividade de aprendizaxe-servizo: Ruralidade e feminismo para unhas políticas sociais ecosostibles e máis respectuosas co planeta. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CE2
CE10
CE20
CE22
CE25
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT22
CT23
CT24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
É preciso acadar un mínimo dun 4 na proba das convocatorias oficiais da materia para poder facer a suma do resto das cualificacións obtidas no cuadrimestre.

No caso de non facer seguimento da avaliación continua, o exame da convocatoria oficial suporá o 100 % da cualificación.

De non superar a materia na primeira convocatoria, as cualificacións obtidas no cuadrimestre gardaranse ata a realización do exame da segunda convocatoria.

No caso do estudantado coa materia pendente doutros cursos académicos, o docente poderá acordar a realización de traballos persoais que eviten que a cualificación obtida na convocatoria de exame, a que é preceptivo presentarse, supoña o 100 % da cualificación.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000