Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Mediación en conflitos e situacións de violencia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Os/as estudantes presentan o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a temática da materia e/ou investigación.
- Levarase a cabo en grupo, de forma escrita ou dixital.
35 A2
A5
B1
B2
B3
C2
C3
C7
C9
C10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D11
D13
D14
D15
D17
Traballo tutelado As experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación na aula. 25 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C9
C22
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D11
D12
D14
D15
D16
D17
D19
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba para a avaliación das competencias adquiridas que inclúe preguntas pechadas con tres ou catro alternativas de resposta. Os/as alumnos/as seleccionarán unha resposta entre as posibilidades. As respostas erradas puntuarán negativamente (2 mal restarán 1 ben). 40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
C1
C2
C3
C6
C7
D1
D3
D6
D15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

ALUMNADO PRESENCIAL:
Para superar a materia EN PRIMERIA CONVOTORIA é necesario superar todas as probas (3 probas descritas anteriormente). 

 ALUMNADO NON PRESENCIAL:
Para superar a materia deberá porse en contacto ca/s profesor/a da matreria ao inicio do curso escolar. Avaliaráse en torno a dous eixes: PROBA ESCRITA: Realizarase unha proba para a avaliación das competencias adquiridas que inclúe preguntas pechadas con tres ou catro alternativas de resposta. Os/as alumnos/as seleccionarán unha resposta entre as posibilidades. As respostas erradas puntuarán negativamente (2 mal restarán 1 ben). TRABALLO TUTELADO: tratase da aplicación dun programa de intervención en mediación (laboral, escolar ou familiar) ou unha proposta de prevencion. O examen puntuará o 60 % da nota e o traballo tutelado o 40 %.

Para superar a materia alumnado presencial ou non presencial en SEGUNDA CONVOCATORIA (Xullo): o alumnado que aprobe algunha das partes ou probas da materia en primeira convocatoria (Xuño) se lle conservará a cualificación ata a segunda convocatoria (xullo). As probas non aprobadas serán avaliadas na mesma convocatoria. Para superara materia é necesario superar todas as probas. 

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT)

DESPACHO DO PROFESOR: SEGUNDO PABILLON "OLGA GALLEGO" PRIMEIRO ANDAR DESPACHO NUMERO 11. 

Data de entrega de traballos: acodarase co profesorado da materia 

Datas de examen: consultar páxina web Facultade http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000