Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Didáctica das ciencias sociais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Comentarios de texto, participación en debates, propostas...Os resultados da aprendizaxe son: -Coñecer e asimilar os conceptos básicos das Ciencias Sociais e o contido da área - Integrar o estudo histórico e xeográfico para comprender as relacións da sociedade co seu medio 30 CB3
CG3
CG6
CE13
CE23
CE34
CE35
CE48
CT1
CT3
CT13
CT14
CT15
Traballo tutelado Realización en grupo da Unidade Didáctica seleccionada. Os resultados da aprendizaxe agardados son: -Deseñar programaciones e materiais para a área de Ciencias Sociais en Primaria 10 CB2
CB3
CG10
CE13
CE29
CE37
CT2
CT3
CT9
CT16
CT17
CT18
Presentación Presentación e defensa da Unidade Didáctica seleccionada. Os resultados da aprendizaxe agardados son: -Deseñar programaciones e materiais para a área de Ciencias Sociais en Primaria 10 CB4
CG10
CG11
CE37
CT2
CT3
CT5
CT6
CT8
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Unha proba teórica sobre os conceptos básicos e contidos do temario. Os resultados de aprendizaxe agardados son: -Coñecer e asimilar os conceptos básicos das Ciencias Sociais e o contido da área -Coñecer o currículo escolar das Ciencias Sociais en Primaria -Comprender o desenvolvemento e a evolución das nocións espaciais, temporais e da historia da arte nos nenos e os problemas que plantexa a súa aprendizaxe 50 CB1
CB4
CB5
CG1
CG8
CG9
CE31
CE32
CE33
CT1
CT3
CT7
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia na primeira convocatoria (abril-maio), o alumnado que asista regularmente a clase deberá superar
unha proba teórica sobre os conceptos básicos e os contidos do temario (exame final), así como realizar os traballos de aula
e tutelados propostos. En caso de non asistir e non realizar as actividades, faranse no exame final (oficial), na segunda
convocatoria (xullo) ou nas convocatorias extraordinarias. As notas das actividades das clases B, e a nota da Unidade Didáctica (clases C), no caso de que se realizasen na aula, conservaranse na segunda convocatoria (xullo) e nas convocatorias
extraordinarias. Quen non as teña realizado, deberá facelas para superar a materia.

O calendario das probas oficiais de avaliación pódese consultar na web da facultade

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000