Guia docente 2022_23
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Francés
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
1. Colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do entorno social. Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG11
CE49
CE50
CE52
CT9
CT13
CT14
CT15
2. Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas. CB3
CG4
CG5
CG11
CG12
CT1
CT2
CT16
CT20
3. Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sostenible. CT11
CT15
4. Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribua ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural. CG11
CE43
CE52
CT6
CT16
5. Adquirir formación literaria e familiarizarse coa literatura infantil e os seus subxéneros. Explorar a importancia da literatura infantil no desenvolvemento e a educación dos xóvenes. CG2
CE43
CE44
CE51
CT18
CT20
6. Expresarse de modo creativo e lúdico nunha lingua estranxeira, oralmente e por escrito. CE43
CE44
CE48
CE50
CE51
CT4
CT18
CT20
7. Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover a competencia creativa nos estudantes. CG1
CE42
CE49
CT1
CT2
CT7
CT18
CT21
8. Recoñecer á literatura infantil como fonte valiosa de input na lingua estranxeira, tanto para alumnos de infantil como para estudantes en formación. Adoptar a lectura de literatura infantil como estratexia permanente de aprendizaxe da lingua estranxeira. CG2
CG4
CT4
CT18
CT20
9. Desenvolver unha visión crítica dos textos de literatura infantil estudados. Chegar a unha comprensión dos valores transmitidos pola literatura infantil, que permita promover a igualdade de xénero, a equidade e o respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá. CG2
CG4
CG5
CT1
CT15
10. Comprender a idea principal e o argumento de películas e de programas de radio ou televisión relacionados co ámbito dla literatura infantil. CE43
CE44
CE46
CE48
CE50
CT1
CT3
CT4
11. Comprender a descripción de acontecementos, sentimentos e desexos expresados en obras de literatura infantil. CG2
CG4
CE44
CE49
CE50
CT1
CT12
12. Comprender textos escritos do ámbito da literatura infantil, de diversas culturas e momentos históricos. CG4
CG5
CE50
CE51
CT3
CT4
CT13
13. Saber narrar unha historia ou relato, a trama dun libro ou película, e poder comunicar, elaborar e xustificar impresións e opinións derivadas de eles. CE43
CE44
CE48
CE49
CT1
CT3
CT4
CT20
14. Ser capaz de escribir textos críticos que describan as súas impresións acerca de obras de literatura infantil. CE43
CE44
CT1
CT3
CT4
CT16
15. Entender a literatura infantil e xuvenil como un estímulo para a propia creatividade e ser capaz de escribir os seus propios textos creativos correspondentes aos seus distintos subxéneros. CG2
CE49
CE50
CE51
CT3
CT4
CT16
CT18
CT21
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000