Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Situacións de comunicación en lingua estranxeira: Francés
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
1. Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG9
CG12
CE61
CT2
CT6
CT9
CT10
CT17
CT21
CT22
2. Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativo e promovelo entre os estudantes CB3
CB5
CG2
CG3
CG4
CG10
CG11
CE61
CT5
CT10
CT16
CT21
CT22
3. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. CG5
CE50
CE52
CT3
CT4
CT5
CT11
CT12
CT13
CT20
4. Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidad e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá CB3
CG3
CG7
CG8
CT8
CT10
CT12
CT13
CT14
CT15
5. Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación CE43
CE51
CE52
CT3
CT4
6. Desenvolver e avaliar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes CB4
CG2
CE51
CE61
CT2
CT8
CT18
CT20
CT22
7. Identificar os tipos de actividades comunicativas nos ámbitos persoal, público, profesional e educativo. CE43
CE51
CE52
CT3
CT4
8. Elaborar tarefas (situacións de comunicación) que contemplen os distintos tipos de actividades comunicativas en distintos ámbitos adecuadas ao nivel A1 do Marco. CE43
CE51
CE52
CT3
CT4
CT8
CT10
CT17
CT18
CT20
CT21
CT22
9. Elaborar esquemas cognitivos que permitan elaborar cada tarefa en subtarefas CB4
CE51
CE61
CT7
CT21
10. Saber relacionar a tarefa co seu correspondente nivel de referencia (A1 do Marco Común Europeo) CE43
CE51
CE52
CT1
CT20
11. Determinar as competencias xerais e comunicativas que corresponden a cada subarea. CE51
CE52
CT4
CT20
12. Levar a cabo tarefas representándoas na aula CE43
CE51
CE52
CT2
CT3
CT4
CT9
CT19
CT21
13. Saber utilizar as escalas holísticas e específicas para a avaliación das tarefas CE43
CE61
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000