Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias da Educación
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Didáctica das matemáticas para a educación infantil
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos de aula Deseñar e expoñer na aula un traballo 30
Resolución de problemas e/ou exercicios Elaboración dun traballo individual 20
Probas de resposta curta Contestar preguntas de resposta curta ou tipo test 50
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Aqueles estudantes que non superen algunhas das probas ou actividades suxeitas a avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo. O sistema de avaliación non establece diferencias entre alumnas/os asistentes e non asistentes

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso 2014-15

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000