Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral
   Competencias
Código Descrición
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CE7 Identificar dificultades de aprendizaxe, disfunciones cognitivas e as relacionadas coa atención.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
CE9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
CE53 Coñecer os fundamentos musicais, plásticos e de expresión corporal do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
CE54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
CE57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000