Guia docente 2019_20
Facultad de Ciencias de la Educación
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Lingua e literatura: Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia e participación 10
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG6
CE43
CE44
CE45
CE46
CE48
CE50
CE51
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
Resolución de problemas Escoller unha das seguintes opcións:
-Elaboración dun comentario (dun texto narrativo ou dun texto poético), adaptación do mesmo a un álbum ilustrado e a correspondente programación didáctica.
- Elaboración dun texto creativo (poético ou narrativo).
Presentación oral.
30
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG6
CE43
CE44
CE45
CE46
CE48
CE50
CE51
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
Traballo tutelado -Elaboración dun traballo tutelado relacionado co apartado 2 do programa, "Lingua e sociedade", que debe incluír unha parte de investigación empírica. Presentación oral do dito traballo. 30
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG6
CE43
CE44
CE45
CE46
CE48
CE50
CE51
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT8
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT19
CT21
Exame de preguntas de desenvolvemento - Proba escrita. 30
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG6
CE43
CE44
CE45
CE46
CE48
CE51
CT1
CT2
CT3
CT6
CT7
CT8
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT19
CT21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Modelo A: O alumnado que asista regularmente á clase terá que presentarse obrigatoriamente ao exame e acadar como mínimo un 4, para poder sumar as notas obtidas nos traballos. 

Modelo B: O alumnado que non asista regularmente á clase, ademais do exame, terá que realizar tamén os traballos. No exame debe acadar como mínimo un 5, nota que contará un 40% do total. 

De non ter superada a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo. As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da facultade.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000