Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación
 Materias
  Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas
   Contidos
Tema Subtema
1. A orientación como actividade educativa 1.1. Relación entre orientación e educación
1.2. A orientación no sistema educativo
2. Principios e modelos de orientación 2.1. Os principios de prevención, desenvolvemento e intervención no contexto.
2.2. Modelos teóricos, de intervención e institucionais
3. Instrumentos e técnicas de orientación 3.1. A relación entre modelo, técnica e instrumento
3.2. A observación sistemática, as probas psicopedagóxicas e a entrevista
4. Organización e funcionamento dos servizos de orientación 4.1. Os servizos internos: departamento de orientación e titorías.
4.2. Os servizos externos: equipos dun ámbito e especialidade determinada.
5. A titoría como elemento da educación secundaria 5.1. A titoría nos centros de secundaria: regulamentos
5.2. As funcións titoriais na educación secundaria na Comunidade Autónoma de Galicia
6. Principios de intervención psicoeducativa derivados dos enfoques sistémico e constructivista. 6.1. Os principios de intervención psicoeducativa na lexislación actualmente vixente.
6.2. A intervención psicoeducativa como actividade do departamento de orientación e o equipo de orientación específico
7. Elementos de deseño curricular e os proxectos de realización curricular 7.1. Contidos de orientación académica e profesional como elementos do deseño e realización do currículo
7.2. Adecuación do currículo en función do diagnóstico psicopedagóxico.
8. Fundamentación psicolóxica e pedagóxica do currículo 8.1. Fundamentos psicolóxicos do currículo de secundaria e orientación académica e profesional.
8.2. Fundamentos pedagóxicos do currículo de secundaria e orientación académica e profesional.
9. Plans e programas a desenvolver en educación 9.1. O plan de orientación académica e profesional (POAP) na educación secundaria na lexislación vixente.
9.2. O plan de acción titorial (PAT) na educación secundaria actual.
9.3. O plan de atención á diversidade (PAD)
9.4. Plan de convivencia no centro (PC)
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000