Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
 Materias
  Turismo de Natureza e Ecoturismo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas de desenvolvemento Será necesario realizar un exame de control na data fixada para iso no mes de xaneiro (de carácter obrigatorio). Para superar a materia é de carácter obrigatorio entregar os 3 bloques de actividades, así como realizar o exame, obtendo un mínimo de 4 en cada unha das partes e unha nota media igual ou superior a 5. 10 A1
A2
A3
A4
A5
B8
C1
C3
C13
C15
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumno deberá entregar tres bloques de actividades ao longo do cuadrimestre a través da plataforma moovi. Cada unha das actividades terá un peso do 30% da nota. 90 A1
A2
A3
A4
A5
B8
B11
B12
B13
C1
C3
C13
C15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En caso de non superar a materia na primeira convocatoria (marzo) o
alumno deberá de entregar de novo as actividades non entregadas ou non
superadas na convocatoria de xullo vía moovi. Igualmente deberá
repetir o exame na data fixada en xullo en caso de non superar ou non
presentarse ao exame de marzo.

Data de exame da primeira convocatoria: a indicada no calendario oficial de exames do master.

A avaliación será a mesma para as 3 modalidades: presencial, semipresencial e non presencial.

No caso de que o alumno non queira ser avaliado por avalición continua, poderá renunciar a este método de avaliación e solicitar a avaliacion única o día oficial do exame (publicada no calendario do master). Neste caso terá que realizar un exame teórico-práctico da materia. Para elo deberá solicitar esta modalidade de avaliación vía mail á coordinadora da materia (naraujo@uvigo.es) entre o 29 de xaneiro e o 29 de febreiro de 2024.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000