Guia docente 2012_13
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa
 Materias
  Habilidades Directivas
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Probas de tipo test Os alumnos deberán realizar una proba tipo test dos contidos presentados nas clases maxistrais, sendo obrigatoria para superar a materia. Necesario obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 nesta proba. 50
Traballos e proxectos Os alumnos deberán entregar nas datas indicadas a análise dos casos que se propoñan polo profesor. Necesario obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 nesta proba. 50
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O conxunto de criterios de avaliación arriba exposto constitúe o sistema de avaliación xeral.

Aqueles alumnos que asistan a máis do 80% das clases poderán acollerse ao seguiente criterio de avaliación:

- Proba tipo test 50%

- Traballos e proxectos 40%

- Asistencia 10%

Exame de segunda convocatoria:

Realizarase un exame no mes de xullo para aqueles alumnos e alumnas que non superasen a materia en primeira convocatoria. Neste caso, a cualificación obtida no exame constituirá o 70% da nota e deberán entregar un traballo que suporá o 30% restante.

Observación:

Calquera evidencia de traballos plaxiados ou copiados suporá unha cualificación de suspenso nas dúas convocatorias.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000