Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Dirección estratéxica internacional
   Competencias
Código Descrición
CG1 Capacidade de análise e síntese
CG2 Pensamento crítico e autocrítico
CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita
CG8 Comunicarse con fluidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación, persuasión e presentación
CG9 Capacidade de actuación eficaz dentro dun equipo de traballo
CG10 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados
CG11 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa
CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
CG14 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado
CE1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman o sistema empresarial
CE3 Posuír e comprender coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección.
CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
CE11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais
CE12 Solucionar de maneira eficaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados, incluíndo entre eles a identificación, formulación e solución dos problemas empresariais
CE13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes
CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planificación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual como empresarial
CT2 Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas
CT3 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
CT4 Compromiso ético no traballo
CT5 Motivación pola calidade e mellora continua
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000