Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Abogacía-Ourense
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1 Capacidade de aprender de forma autónoma
  B2 Capacidade de resolver problemas de forma efectiva
  B3 Capacidade de argumentar e rebater ideas, aplicando un pensamento crítico e lóxico.
  B4 Capacidade de traballar de forma autónoma con iniciativa
  B5 Capacidade de traballar en equipo e coordinar grupos de traballo.
  B6 Comportarse de forma ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
Choose C Code Skill
  C1
  C2
  C3
  C4
  C5
  C6
  C7
  C8
  C9
  C10
  C11
  C12
  C13
  C14
  C15
Choose D Code Competences
  D1 Capacidade de síntese e análise.
  D2 Capacidade de xestión da información.
  D3 Capacidade de organizar e planificar.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000