Educational guide 2022_23
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Práctica Penal II
   Contidos
Tema Subtema
BLOQUE I DEREITO PENAL SUBSTANTIVO
TEMA I. A CULPABILIDADE Causas de exención ou atenuación da culpabilidade.
TEMA II. A PUNIBILIDAD. Supostos de exclusión da punibilidade.
TEMA III. CAUSAS DE XUSTIFICACIÓN: LEXITIMA
DEFENSA E ESTADO DE NECESIDADE
As causas de xustificación. A lexítima defensa. O estado de necesidade.
TEMA IV. ITER CRIMINIS Actos preparatorios e actos executivos. A tentativa. O desistimiento.
TEMA V. AUTORÍA E PARTICIPACIÓN A autoría. A participación.
TEMA VI. A RESPONSABILIDADE PENAL DOS MENORES Principios informadores da Lei Orgánica 5/2000. Responsabilidade penal dos menores e medidas comprendidas na Lei.
BLOQUE II DEREITO PROCESUAL PENAL
TEMA VII. OS RECURSOS NO PROCESO
PENAL.
1.- Clasificación dos recursos no proceso penal.
2.- Recursos de reforma e súplica.
3.- Recurso de apelación
4.- Recurso de queixa
5.-Recurso de casación.
6.- Recurso de revisión.
7.- Recurso de anulación.
8.- Recurso de amparo.
TEMA VIII. OS PROCESOS PENAIS ORDINARIOS. ESTUDO ESPECIFICO. 1- O PROCEDEMENTO PARA O XUÍZO POR DELITOS LEVES:
1.1.- Fase instrutora
1.2.-Medios Probatorios
1.3.- A vista oral

2.- O PROCEDEMENTO ABREVIADO:
2.1.- Fase de Investigación: Dilixencias previas
2.1.1 Intervención do Ministerio Fiscal. Defensa do imputado,
prexudicados e ofendidos polo delito. Responsables civís.
2.1.2.- Sustanciación da fase de dilixencias previas. Recoñecemento dos feitos e sentenza de conformidade.
2.1.3.- Conclusión das dilixencias previas
2.2.- Fase intermedia.-
2.2.1.- Traslado e alegación é das partes
acusadoras
a) Dilixencias complementarias
b) Sobresemento das actuacións
c) Apertura de Xuízo oral e escritos de acusación
2.3.- Apertura de xuízo oral.- Escrito de defensa
2.3.1 .- Rebeldía do acusado
3.- Fase de xuízo oral.-
3.1.- Admisión de Probas
3.2.- Celebración de xuízo oral
3..3-Conformidade do acusado no xuízo oral
3.4.- Especial referencia á fase preliminar no acto de xuízo oral
3. 5.-Practica da proba
3. 6.- Conclusións definitivas
3. 7.- Sentenza
4.- Segunda instancia

3-PROCEDEMENTO POR DELITOS GRAVES. SUMARIO:
3.1.- Fase de Instrución ou de sumario.
a).- Especial referencia ao Auto de procesamento
b).- Indagatoria
3.2.- Fase intermedia. Sobresemento
3.3.- Fase de xuízo oral.
a).- traslado da causa para instrución
b).- Artigos e previo pronunciamento e
conclusións provisionais das partes.
Conformidade do acusado
c).- Acto de Xuízo oral. Práctica da proba.- Análise do Art. 730 da LECrim.
3.4.- Recursos
TEMA IX. PROCESOS PENAIS ESPECIAIS 1.- ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DELITOS

2.- ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE FALTAS

3.- TRIBUNAL DE XURADO
3.1.- Competencia
3.2.- Composición do Tribunal do Xurado
3.3.-Fase de Instrución
3.4.- - Fase Intermedia
a) Escritos de Cualificación provisional
b) Audiencia Preliminar
c ) Sobresemento
3.5.- Fase de xuízo oral
a).- Funcións do Maxistrado Presidente
b)- Formulación de cuestións previas
c)- Constitución do Tribunal do Xurado. Disolución anticipada de Xurado
d)- Conformidade do acusado
e)- Celebración de xuízo oral
3.6.- O veredicto
a) Determinación do seu obxecto
*b) Deliberación
3.7.- Sentenza
3.8.- Recursos

4.- PROCESO PENAL DE MENORES
4.1.- Ámbito de aplicación
4.2.- Expediente de reforma
4.3.- Fase de audiencia

5.- ESPECIALIDADES PROCESUAIS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

6.- OUTROS PROCESOS ESPECIAIS:
6.1.- Proceso por delito privado.
6.2.- Enjuiciamiento de delitos cometidos por medios ou soportes de comunicación.
6.3.- Procesos contra Senadores e Deputados.

TEMA X. COOPERACION XURIDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL 1.- Espazo de liberdade, seguridade e xustiza
2.- Orde Europea de Detención e Entrega
3.- Proba transnacional
4.- Outros instrumentos de cooperación. Eurojust e Europol
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000