Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos
   Contidos
Tema Subtema
INTRODUCIÓN Lección 1. OS PROCESOS ESPECIAIS
1. Consideracións xerais. 2. Procesos civís especiais. 2. Procesos penais especiais.
PROCESOS CIVÍS ESPECIAIS Lección 2. Os PROCESOS PARA O APOIO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE, DE FILIACIÓN, MATRIMONIO E MENORES
1. Consideracións xerais: a indisponibilidad do obxecto do proceso. 2. A postulación. 3. A intervención do Ministerio Fiscal. 4. Especialidades na tramitación.

Lección 3. Os PROCESOS PARA O APOIO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
1. Consideracións xerais. 2. Competencia. 3.1. As partes. 3.2. *Postulación. 3.3. A intervención do Ministerio Fiscal. 3.4. Obxecto do proceso e medidas de apoio á discapacidade. 3.5. Procedemento. 4. Medidas cautelares. 5. Internamento non voluntario por razón de transtorno psíquico.

Lección 4. Os PROCESOS SOBRE *FILIACIÓN, PATERNIDADE E MATERNIDADE E MENORES
1. Procesos sobre *filiación, paternidade e maternidade. 1.1. Competencia. 1.2. As partes. *Legitimación. 1.3. Procedemento. 2. Procesos de menores. 2.1. Competencia. 2.2. As partes. 2.3. Procedemento. 2.4. Ingreso de menores con problemas de conduta en centros de protección específicos. 2.5. Entrada en domicilios e restantes lugares para a execución forzosa das medidas de protección de menores. 2.6. Medidas relativas á restitución ou retorno de menores nos supostos de subtracción internacional. 2.7. A oposición ás resolucións administrativas en materia de protección de menores. 2.8. Procedemento para determinar a necesidade de *asentimiento na adopción.

Lección 5. OS PROCESOS MATRIMONIAIS
1. Consideracións xerais. 2. Competencia. 3. As partes. 4. O proceso contraditorio. 5. O proceso *consensual. 6. O proceso para a modificación de medidas.

Lección 6. O PROCESO DE EXECUCIÓN
1. Consideracións xerais. 2. O título executivos. 3. As partes. 4. Competencia. 5. Procedemento.

Lección 7. Os PROCESOS *MONITORIO E *CAMBIARIO
1. Consideracións xerais. 2. O proceso *monitorio. 2.1. Casos en que procede. 2.2. Competencia. 2.3. Procedemento. 3. O xuízo *cambiario. 3.1. Casos en que procede. 3.2. Competencia. 3.3. Procedemento.

Lección 8. A DIVISIÓN XUDICIAL DE PATRIMONIOS
1. Consideracións xerais. 2. A división da herdanza. 2.1. Competencia. 2.2. As partes. 2.3. Procedemento. 3. A liquidación do réxime económico matrimonial. 3.1. Competencia. 3.2. As partes. 3.3. Procedemento.

Lección 9. O PROCESO DE DESAFIUZAMENTO
1. Consideracións xerais. 2. Competencia. 3. As partes. 4. Procedemento.
PROCESOS PENAIS ESPECIAIS Lección 10. O AXUIZAMENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS
1. Ámbito de aplicación. 2. Actuacións da Policía Xudicial. 3. Procedemento.

Lección 11. O PROCESO ANTE O TRIBUNAL DO XURADO
1. Consideracións xerais. 2. Competencia. 3. Os xurados. 4. Procedemento.

Lección 12. O PROCESO PENAL DE MENORES
1. Consideracións xerais. 2. Competencia. 3. Suxeitos ntervinientes. 4. Procedemento.
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLITOS Lección 13. OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLITOS
1. O conflito e os seus modos de solución. 2. Introdución dos Métodos Alternativos de Solución de Conflitos.

Lección 14. A NEGOCIACIÓN E A MEDIACIÓN
1. A negociación. 2. A mediación. 2.1. Concepto. 2.2. Principios. 2.3. O mediador. 2.4. As partes. 2.5. Procedemento.

Lección 15. A ARBITRAXE
1. Consideracións xerais. 2. O procedemento arbitral. 3. A arbitraxe de consumo.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000