Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito penal I
   Contidos
Tema Subtema
INTRODUCIÓN Lección 1. Dereito penal. Denominación. Dereito penal obxectivo. Concepto formal de Dereito penal. Concepto material de Dereito penal. Autonomía ou accesoriedade do Dereito penal. Parte xeral e Parte especial do Dereito penal.
Lección 2. O ius puniendi ou potestade punitiva (o denominado Dereito penal subxectivo)
Lección 3. Ciencia xurídico penal, ciencias penais e relacións do Dereito penal con outras ramas do Dereito.
Lección 4. Evolución da Ciencia penal e do Dereito penal.
Lección 5. Fontes do Dereito penal. O principio de legalidade penal. A lei penal. Outras fontes do Dereito penal.
Lección 6. Interpretación da lei penal.
Lección 7. Ámbito temporal da lei penal.
Lección 8. Ámbito espacial da lei penal.
O DELITO Lección 9. Concepto de delito. A estrutura do concepto de delito: a súa evolución. Concepto legal de delito no Dereito español.
Lección 10. A acción ou conduta como fundamento do delito.
Lección 11. Ausencia de acción: causas e supostos. As “actuacións” das persoas xurídicas.
O DELITO COMISIVO Lección 12. O tipo de inxusto. Clases de delitos (tipos).
Lección 13. A antixuridicidade. O ben xurídico.
Lección 14. Parte obxetiva do tipo de inxusto. Elementos obxetivos do tipo.
Tipos abertos e elementos especiais da antixuridicidade. Elementos esenciais e accidentais do tipo.
Lección 15. Parte obxetiva do tipo en delitos de resultado: causalidade e imputación obxetiva.
Lección 16. Parte subxetiva do tipo. Introdución. Elementos subxetivos
(específicos) do tipo ou do inxusto. O dolo.
Lección 17. Exclusión do dolo: o erro de tipo. Erro de prohibición. Erro directo e inverso (de tipo ou de prohibición). Erro sobre causas de xustificación. Erro sobre causas de atipicidade penal. Erro sobre os tipos abertos.
Lección 18. A imprudencia. O delito imprudente.
Lección 19. Principio de responsabilidade subxetiva e combinacións de
dolo e imprudencia.
Lección 20. Parte negativa do tipo: causas de atipicidade.
Lección 21. Parte negativa do tipo: causas de xustificación.
Lección 22. Lexítima defensa.
Lección 23. Estado de necesidade e estado de necesidade defensivo.
Lección 24. Caso fortuito. Risco permitido. Inesixibilidade xurídica xeral.
Lección 25. O cumprimento dun deber e o exercicio lexítimo dun
dereito, oficio ou cargo. A cuestión da obediencia debida. O consentimento.
Lección 26. A culpabilidade. A imputabilidade. A lei de responsabilidade penal do menor de idade. A “actio libera in causa”.
Lección 27. A conciencia da antixuridicidade. O erro de prohibición
(remisión). O erro sobre as causas de inculpabilidade. A inesixibilidade
subxetiva. O medo insuperable. Distintas clases de emocións, afectos ou
estados persoais e a súa relevancia. O conflito.
Lección 28. A punibilidade. Condicións obxetivas de punibilidade. Causas personais de exclusión da punibilidade e de excusas absolutorias ou causas de supresión ou condonación da punibilidade.
O DELITO OMISIVO Lección 29. A omisión. Clases: tipos de omisión pura e tipos de comisión por omisión. O tipo de omisión pura. O tipo de comisión por omisión.
Peculiaridades dos delitos omisivos.
FORMAS DE APARICIÓN DO DELITO Lección 30. As etapas na realización do delito.
Lección 31. A codelincuencia: a autoría. Conceptos de autor. Distinción entre autoría e participación no sistema da autoría restritiva: consecuencias e criterios. As formas da autoría. A regulación da
autoría no Código penal.
Lección 32. A codelincuencia: a participación. As formas de participación no Código penal.
Lección 33. Unidade e pluralidade de delitos. O concurso de leis: regras. O concurso de delitos. Delito permanente e delito de hábito. Delito continuado.
CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS XENÉRICAS Lección 34. Circunstancias xenéricas. Teoría do delito ou da determinación da pena. Diversos sistemas lexislativos. Clasificación
sistemática.
Lección 35. Circunstancias atenuantes. As eximentes incompletas.
AS CONSECUENCIAS XURÍDICAS DO DELITO Lección 36. O sistema de sancións no Dereito penal español. A pena privativa de liberdade. Formas sustitutivas da execución das penas privativas de liberdade.
Lección 37. Penas privativas de dereitos. A pena de multa. Disposicións comúns sobre as penas, as súas clases e efectos.
Lección 38. Aplicación e determinación das penas.
Lección 39. As medidas de seguridade. As consecuencias accesorias.
Lección 40. Extinción da responsabilidade criminal.
Lección 41. A responsabilidade civil derivada de delitos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000