Educational guide 2020_21
Facultade de Dereito
Degree in Law
 Subjects
  Law: Theory of Law
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Laboratory practice Probas de carácter periódico destinadas a valorar a correcta comprensión e aplicación dos contidos da materia, a análise e o razoamento críticos.
Para superar a materia será preciso acadar nas probas una nota media de 5 puntos nesta parte da asignatura.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
30 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Systematic observation Avaliación periódica das intervencións e capacidade de exposición, debate, comprensión e razoamento crítico na aula.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
10 CB3
CB4
CG3
CG4
CE7
CE33
Objective questions exam Proba obxectiva dirixida a provocar a lembraza da aprendizaxe previa. Poderá consistir na realización dunha pregunta loga, de varias preguntas curtas e/ou nunha proba tipo test.
Para superar a materia será necesario acadar nesta proba un mínimo de 5 puntos.Con esta metodoloxía avalíase o resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente.
60 CB1
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000