Guia docente 2020_21
Facultad de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Técnicas de Representación CAD do Patrimonio
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 4 0 4
 
Estudo de casos 0 18 18
Resolución de problemas 0 19 19
Resolución de problemas de forma autónoma 0 30 30
Seminario 1 0 1
 
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 1 1
Observación sistemática 0 1 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000