Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Xeografía de Galicia
   Metodoloxía docente
Metodoloxías   ::  Guia de metodoloxias docentes
  Descrición
Actividades introdutorias Actividades para detectar coñecementos previos, intereses e motivacións do alumnado. Presentación dos obxectivos, contidos, metodoloxía e desenvolvemento da materia.
Lección maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Eventos científicos Conferencias, faladoiros, exposicións, mesas redondas,
debates... realizados por relatores de prestixio, que permiten
profundar ou complementar os contidos da materia.
Estudo de casos Analise das condicións e da dinámica dunha situación ou problemática relativa os contidos da materia.
Traballo tutelado Realización dunha investigación sobre a temática da materia, elaborando un documento que reflicte as hipoteses, procedementos e resultados.
Saídas de estudo Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos non académicos exteriores.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000