Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia da arte contemporánea
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 24 30 54
Traballo tutelado 7 20 27
Eventos científicos 2 2 4
Resolución de problemas 6 10 16
 
Seminario 5 0 5
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 20 22
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Presentación 1 4 5
Observación sistemática 0 4 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000