Guia docente 2018_19
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Paleografía
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
CG3 Obter as habilidades necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica
 • saber
CG6 Aplicalas no contexto do futuro académico e/ou profesional; e crear as bases para futuros estudos de postgrao, especializados e/ou multi-disciplinares
 • saber facer
CE17 Capacidade de ler textos historiográficos e documentos orixinais na propia lingua así como de transcribir, resumir e catalogar información de forma pertinente
 • saber
 • saber facer
CE18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
 • saber
 • saber facer
CE23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
 • saber facer
CT1 Capacidade de análise e síntese
 • saber
CT2 Aplicación dos coñecementos
 • saber facer
CT5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
 • saber
CT6 Resolución de problemas e toma de decisións.
 • Saber estar / ser
CT7 Capacidade de razoamento crítico
 • saber
CT9 Traballo en equipo en diversos contextos
 • saber facer
CT11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • saber facer
CT14 Motivación pola calidade
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000