Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Por asistir ás clases teóricas (5%).
Por contestar ás preguntas formuladas polo profesor (15%).
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
Resolución de problemas de forma autónoma Pola entrega de todos os exercicios correctamente resoltos (30%) 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
Traballo tutelado Deseño dun traballo de investigación correctamente desenvolvido: entrega (non presencial) ou exposición do mesmo (presencial) (50%) 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE8
CE9
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
- A avaliación é continua.
- Recoméndase estar ao día da información que se proporcione nas plataformas de teledocencia.
- Débense entregar os exercicios extraclase produto do traballo autónomo dos estudantes, coas respostas correctas
e cunha presentación adecuada.
- Mediante a resolución de exercicios nas prácticas no aula de informática, seguirase a evolución dos alumnos. En caso
de considerar necesaria mellóraa proporcionarase material adicional a alumno para reforzar a súa aprendizaxe
autonómica e farase un seguimiento maior.
- Os alumnos con responsabilidades laborais entregarán os exercicios analizados en seminarios debidamente resoltos,
incluíndo as respostas dos exercicios de autopreparación e aqueles desenvolvidos no aula de informática, no caso de que
non poidan asistir a estas prácticas. Entregaráselles unha folleto que contén os aspectos fundamentais tratados nas
clases magistrales e unha guía para resolver de forma correcta as actividades desenvolvidas no aula de informática e
que conterá ademais problemas resoltos que lles permitan resolver os exercicios práctico que se lles propoñerán.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000