Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Autenticidade Alimentaria
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Plantearaselle ao alumno a resolución de boletíns de cuestións relacionados co temario da materia.


Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 e RA2
30 CB2
CB3
CG4
CG5
CE4
CE8
CT1
CT5
CT8
Prácticas de laboratorio Valorarase a implicación do alumno e a súa destreza no laboratorio, así como o informe final que debe presentar.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA3
30 CB2
CE10
CT1
CT5
CT8
Estudo de casos Valorarase a calidade do material elaborado e a súa exposición oral aos compañeiros.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2 e RA4
40 CB2
CB3
CG4
CE4
CE8
CT1
CT3
CT4
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Primarase á evaluación continua do alumnado seguindo os criterios especificados no apartado 7 desta guía docente. Sen embargo, para aqueles alumnos que traballen, e o poidan demostrar mediante a presentación dun contrato de traballo, habilitarase unha vía alternativa de avaliación que consistirá na realización dos boletíns de cuestións (representarán un 30 % da nota final), realización dun exame teórico da materia (representará un 30 % da nota final) e realización dun estudo de casos (representará un 40 % da nota final).

Convocatoria de xullo e fin de carreira: en ambas convocatorias o alumno debe superar un exame final da materia que suporá un 100 % da nota final.

Compromiso ético: o alumno debe presentar un comportamento ético axeitado. No caso de comportamento non ético (especialmente a copia ou plaxio dos
boletíns de exercicios, memoria de prácticas e estudo de casos) considerarase
que o alumno non cumpre os requisitos necesarios para ser avaliado polo
método de avaliación continua e, para poder aprobar, deberá superar un exame final da materia que suporá un 100 % da nota final.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000