Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Acondicionamento Organoléptico
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. (CB6 memoria)
 • saber
 • saber facer
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. (CB9 memoria)
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análise, síntese e xestión da información para contribuir á organización e planificación de actividades de investigación no eido agroalimentario e do medio ambiente.
 • saber
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo, sexan ou non de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionais como internacionais, recoñecendo a diversidade de puntos de vista, así como o poso das distintas escolas ou formas de facer.
 • Saber estar / ser
CG6 Que os estudantes sexan capaces de entende-la proxección social da ciencia.
 • saber
CE4 Coñecer e integrar todos os aspectos relacionados coa normalización e lexislación no ámbito dos sistemas de calidade ambiental, agrícola e alimentaria, de modo que os poida aplicar dentro de actividades de I+D+i, prestando especial atención á seguridade e trazabilidade (""farm to fork"").
 • saber facer
CE9 Capacidade para investigar e desenvolver novos procesos de fabricación e conservación de alimentos.
 • saber facer
CT1 Capacidade de análise, organización e planificación
 • saber
 • saber facer
CT2 Liderado, iniciativa e espíritu emprendedor
 • saber facer
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
 • saber facer
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
 • saber facer
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
 • saber facer
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
 • saber facer
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
 • Saber estar / ser
CT10 Tratamento de conflictos e negociación.
 • Saber estar / ser
CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
 • saber
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000