Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Valorarase a asistencia (de forma individualizada) e a participación en actividades informais (debates, discusións,...)

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR1, AR2 e AR3
10
CB1
CG1
CG3
CE11
CT1
CT11
Estudo de casos/análises de situacións Valorarase asistencia e participación individualmente na resolución ou debates sobre as temáticas propostas

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR1, AR2 e AR3
20
CB4
CG1
CG3
CE8
CT1
CT3
CT8
Traballos tutelados Avaliarase a proposta de proxecto ou actividade investigadora en canto a súa novidade, relevancia e grao de desenvolvemento. Tamén se terá en conta a calidade do documento final e a exposición da actividade proposta.

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR3
40
CB1
CG1
CG3
CE11
CT1
CT3
Probas de tipo test Realización dun test de preguntas curtas obtidas dos aspectos máis asalientables das distintas actividades feitas na materia

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR1 e AR2
30
CB1
CE2
CE11
CT1
CT3
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aqueles alumnos/as que desenvolvan paralelamente unha actividade profesional fora do ámbito universitario

(debidamente acreditada mediante copia oficial do contrato de traballo), a avaliación recairá no apartado de traballo tutelado que terán que desenvolver de forma individualizada (70%) e na entrega de dous documentos de texto vinculados a actividades relacionadas con seminarios (30%).
Casos particulares serán revisados de forma especial, a condición de que o responsable/s da materia consideren que o alumno/a adquira as competencias específicas da materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000