Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. (CB6 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. (CB8 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análise, síntese e xestión da información para contribuir á organización e planificación de actividades de investigación no eido agroalimentario e do medio ambiente.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG6 Que os estudantes sexan capaces de entende-la proxección social da ciencia.
 • saber
 • saber facer
CE1 Adquirir coñecementos avanzados sobre deseño experimental e de estatística de utilidade no desenvolvemento de proxectos de investigación.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE7 Desenvolver investigacións no campo da xestión global da cadea agroalimentaria e do medio natural mediante a aplicación de tecnoloxías medioambientalmente sostenibles.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE8 Capacidade para desenvolver investigacións no campo da xestión integral eficaz de riscos alimentarios, en particular orientadas ao desenvolvemento de novos sistemas de detección e alerta temprana de crises de carácter agroalimentario.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE11 Comprender o funcionamento e diversidade dos ecosistemas a distintos niveis e as adaptacións aos ambientes en que viven.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE12 Realizar estudos para coñecer os principais efectos do cambio climático sobre os recursos naturais empregados na industria agroalimentaria.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT1 Capacidade de análise, organización e planificación
 • Saber estar / ser
CT2 Liderado, iniciativa e espíritu emprendedor
 • Saber estar / ser
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
 • saber
 • Saber estar / ser
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
 • Saber estar / ser
CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
 • Saber estar / ser
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
 • Saber estar / ser
CT10 Tratamento de conflictos e negociación.
  CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
  • Saber estar / ser
  Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000