Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Avaliarase a calidade da análise de artigos e/ou resolución dos problemas e casos propostos en función do seu rigor científico e orden na exposición dos resultados. 25
CB1
CG1
CG6
CE6
CE8
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT11
Traballo tutelado Avaliarase a xustificación do traballo proposto e realizado polos alumnos dende o punto de vista do seu interese aplicado e do seu valor e novidade científico-tecnolóxica.
Avaliarase a calidade do traballo en función do seu rigor científico e estrutura formal.
Valorarase a creatividade e innovación do traballo.
Terase en conta, ademais, a capacidade dos alumnos para identificar os puntos críticos da súa proposta e posibles alternativas.
35
CB1
CG1
CG2
CG6
CE6
CE8
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
Presentación Avaliarase a capacidade dos alumnos para expor ordeada, clara e concisamente o obxectivo e xusitificación da súa proposta de traballo tutelado, o fundamento e desenrolo do proceso proposto, e as dificultades e solucións plantexadas.
Valorarase, ademais, a capacidade para defender a súa proposta e aceptar de forma construtiva as críticas que se plantexen no debate posterior á presentación.
15
CG6
CE6
CT1
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Faranse probas de resposta curta relativas aos contidos tratados nas sesións maxistrais e nas actividades de resolución de casos 25
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Aqueles alumnos que por unha causa xustificada e debidamente documentada
non poidan asistir ás actividades presenciais, deberán realizar de
forma individual as actividades previstas en aula de estudo de
casos/situacións e entregar un informe sobre o que se otorgará a
cualificación correspondente, á que se sumará a avaliación das cuestións
que o profesor lles plantexará sobre a actividade.
No caso de non poder asistir tampouco á sesión de presentación dos
traballos tutelados, procederase do mesmo modo descrito para a
resolución de casos.        

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000