Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Nutrición
 Materias
  Manipulación de Alimentos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Na avaliación terase en conta, o tipo de traballo desenvolvido, a calidade da memoria escrita presentada, 40 A1
A5
B1
B4
C6
C9
C14
C15
D1
D3
Prácticas con apoio das TIC Avaliarase a realización dos exercicios plantexados a través da plataforma Moovi 20
Actividades introdutorias Avaliarase a asistencia e participación nas actividades introdutorias 10
Presentación Avaliarase a calidade da presentación oral do traballo realizado 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia como mínimo será necesario facer e enviar a través da plataforma de teledocencia un traballo de calidade. A participación nas diversas preguntas expostas vía plataforma de teledocencia, asi como a presentación do traballo e a asistencia e participación nas presentacións dos demais compañeiros, servirán para obter mellores cualificacións. Será obrigatorio ter no espacio da asignatura na plataforma unha foto-carnet antes da data de comenzo das clases. Recórdase que, como estudante da Universidade de Vigo, comprométeuse a actuar de modo
honesto e ético en todas as actividades nas que participe e estén
organizadas pola Universidade. En particular, na realización das tarefas académicas (exames, traballos, …) comprometeuse a non utilizar
ningún medio nin dispositivo non autorizado, a non aproveitarse do
traballo doutros (copia, plaxio,…) e a non recibir axuda non autorizada
sexa cal sexa o medio utilizado. O incumprimento destes compromisos será penalizado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000