Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Consistirá na resolución de problemas e exercicios que @ estudiante deberá ir resolvendo durante o desenrrolo do proxecto que debe realizar antes de finalizar o curso. RA1. 20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballo tutelado Evaluación do documento final consistente no desenrrolo dun proxecto seguiendo todos os apartados que debe cubrir. RA1 20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT3
CT4
CT5
Lección maxistral realización dun proxecto tipo. RA1. 60 CB3
CB4
CG1
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Datas de exámes:

Fin de carreira: 18/09/2020 as 16 h

1ª edición: 22/01/2021 as 10h

2ª edición: 13/07/2021 as 10h

En caso de erro
na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e
publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro

O/a
alumno/a que opte por examinarse en fin de carreira será evaluado únicamente co
examen (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir a dito examen, ou de
non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo modo que o resto de alumnos/as.  Os/as estudantes que teñan responsabilidades laborais debidamente xustificadas, realizarán unha entrevista persoal onde se lle farán preguntas sobre o traballo presentado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000