Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Fitotecnia
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Cumprimento das tarefas
previstas nos seminarios.

Resultados de aprendizaxe esperados: RA1
15 CB3
CB4
CG1
CG2
CE10
CE11
CT1
CT3
CT5
CT8
Prácticas de laboratorio Actitude durante as tarefas práticas.
Calidade da memoria de prácticas e cumprimento de obxectivos.

Resultados de aprendizaxe esperados: RA1
15 CB3
CG2
CE10
CT1
CT5
CT8
Exame de preguntas obxectivas Proba final tipo test sobre coñecementos teóricos e prácticos.

Resultados de aprendizaxe esperados: RA1
70 CG1
CE10
CE11
CT1
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación constará de tres partes: a avaliación da asistencia e actidude nos seminarios (15%); a avaliación da asistencia, actitude e traballo en grupo durante as prácticas de laboratorio (15%); a realización dun exame con preguntas teóricas e prácticas na data oficial establecida polo centro para acreditar os seus coñecementos e competencias na materia (70%). 

As datas oficiais de exame para o curso 2020/2021 son as seguintes:

Fin de carreira 10 de setembro de 2020 ás 16:00;

Convocatoria ordinaria 20 de novembro de 2020 ás 10:00;

Convocatoria extraordinaria, 07 de xullo de 2021 ás 16:00.

Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado únicamente co exame (que valerá o 100% da nota).

En caso de erro na transcripción das datas de exame, son válidas as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e a web do Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000