Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Teráse en conta a participación, as actividades realizadas e a calidade destas.

RA1-RA4
5 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Saídas de estudo Avalíase asistencia e participación.

RA1-RA4
5 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballo tutelado Traballo en pequeno grupo sobre aspectos tratados durante as clases maxistrais.

RA1-RA4
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Lección maxistral Avaliaránse os resultados da aprendizaxe con preguntas cortas nun exame.

O alumno debe obter un 40% da nota do exame para poder superar a asignatura.

RA1-RA4
80 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que non poidan asistir as clases presenciais deberán xustificalo. A avaliación das actividades presenciais realizarase mediante probas complementarias. 

Exámenes: Os establecidos no calendario oficial e publicados na web da Facultade de Ciencias.

Fin de carreira: 02-outubro-2019 ás 16:00 horas

      06-novembro-2019 ás 10:00 horas

      25-xuño-2020 ás 16:00 horas

O convocatoria de Fin de carreira avaliárase cun exame final (segundo a data establecida na convocatoria oficial) que terá un valor do 100% da calificación. De non ser superado este exame o alumno/a será avaliado segundo os criterios das demáis edicións.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000