Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminarios Teráse en conta a participación, as actividades realizadas e a calidade destas. 5
Saídas de estudo/prácticas de campo Avalíase asistencia e participación 5 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballos tutelados Traballo en pequeno grupo sobre aspectos tratados durante as clases maxistrais 10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Sesión maxistral Avaliaránse os resultados da aprendizaxe con preguntas cortas nun exame.

O alumno debe obter un 40% da nota do exame para poder superar a asignatura.
80 CB3
CB4
CG1
CG2
CE13
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que non poidan asistir as clases presenciais deberán xustificalo. A avaliación das actividades presenciais realizarase mediante probas complementarias. 

Exámenes: Os establecidos no calendario oficial e publicados na web da Facultade de Ciencias

O convocatoria de Fin de carreira avaliárase cun exame final (segundo a data establecida na convocatoria oficial) que terá un valor do 100% da calificación. De non ser superado este exame o alumno/a será avaliado segundo os criterios das demáis edicións.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000