Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Ampliación de química
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Elaboración por grupos de prácticas de laboratorio. 10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballo tutelado Elaboración dun traballo relacionado con algún dos temas da materia. 35 CB3
CB4
CG1
CG2
CE25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de cuestións relacionadas cos seminarios. 20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración dunha memoria que será entregada ao final das sesións de laboratorio. 10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Exame de preguntas obxectivas Proba onde se incorporarán cuestións relacionadas coa teoría. 25 CB3
CB4
CG1
CG2
CE25
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os exames terán lugar nas seguintes datas de xeito presencial, salvo que a Universidade de Vigo decida o contrario.

a) Fin de carreira: 16/09/2020 - 16:00

b) Convocatoria fin de bimestre: 28/05/2021 - 10:00

c) Convocatoria segunda oportunidade: 09/07/2021 - 10:00

En todo caso, de haber un erro na transcrición das datas, as válidas serán as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

Na convocatoria de Fin de Carreira, o alumnado que opte por esta modalidade será avaliado unicamente polo exame que valerá o 100% da nota.

Deberá obterse unha cualificación mínima de 5,0 na resolución de problemas e na proba de cuestións teóricas para superar a materia.

O alumnado con ocupacións laborais, ou similares, que non poidan acudir con regularidade a algunha das actividades porase en contacto co profesor cando se inicie o bimestre.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000