Guia docente 2013_14
Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Agraria
 Asignaturas
  Degradación y recuperación de suelos
   Evaluación
  Descripción Calificación
Sesión magistral A valoración dos coñecementos adquiridos ao longo do curso realizarase mediante a realización dunha proba final que poderá ser de tipo test ou de resposta curta 0
Seminarios Avaliarase a asistencia e participación nos seminarios mediante a realización de probas específicas para cada un deles. 15
Prácticas de laboratorio Prestarase especial atención á explicación dos fundamentos da práctica e á interpretación do significado dos resultados obtidos.
A asistencia ás prácticas é obrigatoria
15
Estudio de casos/análisis de situaciones Valorarase a capacidade do alumno para analizar as diferentes caras dun mesmo problema e de formular propostas e solucións prácticas e enxeñosas. 15
Debates Valorarase o espírito crítico, a capacidade para analizar as diferentes caras dun mesmo problema e de formular propostas e solucións prácticas e enxeñosas. Valorarase especialmente a actitude respectuosa e positiva do alumno á hora de debater as cuestións que poidan resultar polémicas. 15
Presentaciones/exposiciones Valorarase a claridade de conceptos, a organización do tema, a calidade e orixinalidade da presentación ppt., a claridade da exposición oral, a coordinación do grupo e o control do tempo. 15
Pruebas de tipo test Valoraranse os coñecementos adquiridos, a capacidade de relacionalos entre si e a comprensión do seu significado práctico. 20
 
Otros comentarios sobre la Evaluación
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000