Guia docente 2013_14
Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Agraria
 Asignaturas
  Edafología
   Evaluación
  Descripción Calificación
Seminarios

Avaliarase a asistencia e participación nos seminarios mediante a realización de probas específicas para cada un deles. As devanditas probas consistirán na entrega dunha ficha ou memoria ou na avaliación do traballo realizado nas sesións de simulación con ordenador.
25
Prácticas de laboratorio A asistencia ás prácticas é obrigatoria 0
Presentaciones/exposiciones
Terase en conta a participación nas diferentes actividades propostas no transcurso das sesións maxistrais e a capacidade de traballo en grupo.
10
Sesión magistral

A valoración dos coñecementos adquiridos ao longo do curso realizarase mediante a realización dunha proba final que poderá ser de tipo test ou de resposta curta.
50
Informes/memorias de prácticas Prestarase especial atención á explicación dos fundamentos da práctica e á interpretación do significado dos resultados obtidos 15
 
Otros comentarios sobre la Evaluación
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000