Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Matemáticas: Ampliación de matemáticas
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
Saber prolongar as teorías de base ata as aplicacións que lle interese.
saber facer
Saber estar / ser
A1
B5
Entender o razoamento matemático para ler, comprender e construír argumentos matemáticos.
saber
Saber estar / ser
A3
A8
A9
Saber usar de forma apropiada teorías, procedementos e ferramentas matemáticas no desenvolvemento profesional.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A1
Aplicar a Análise Matemática a problemas da Informática e a problemas que poidan ser tratados por vía computacional.
saber facer
Saber estar / ser
A1
A3
Adquirir conceptos, procedementos e estratexias de Análise Matemática que teñan aplicación en Informática.
saber
Saber estar / ser
A1
A3
B3
Capacidade de síntese e análise de información.
Saber estar / ser
B1
Habilidade para manexar ferramentas informáticas.
Saber estar / ser
B4
Saber utilizar e interpretar ferramentas de software matemático.
saber facer
A4
Capacidade para expoñer e presentar traballos de forma oral e escrita.
Saber estar / ser
B3
Desenvolver capacidades para determinar os requisitos que condicionan a posibilidade de atopar solucións a problemas concretos.
saber
Saber estar / ser
A1
A3
B1
B2
B5
Coñecer os conceptos relativos á teoría de funcións de varias variables necesarios para interpretar e modelar aqueles problemas nos que interveñen multitude de causas e efectos.
saber
A3
Identificar e analizar criterios e especificacións adecuados a problemas concretos.
saber
A3
A12
Coñecer os conceptos da teoría de ecuacións diferenciais para interpretar e resolver os problemas xerados nas ciencias e a técnica.
saber
A3
Saberlles buscar solucións algorítmicas aos problemas que foran formulados e valorar a idoneidade das respostas.
saber facer
Saber estar / ser
A12
B1
Utilizar os métodos estatísticos para identificar e describir aspectos da realidade que involucren o azar.
saber facer
A3
Presentar e resolver problemas de cálculo que involucren funcións de varias variables ou ecuacións diferenciais.
saber facer
A3
Coñecer os modelos de resolución de problemas para os quen non hai solución a través de métodos exactos.
saber
A3
Representar a realidade mediante a descrición estatística de datos de mostraxes, efectuar estimacións e tomar decisións baseándose nelas.
saber
A3
Ser capaz de comunicar con efectividade ideas e proxectos.
Saber estar / ser
B1
B2
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000