Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Química: Química
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Realización dos problemas 2.5
Prácticas de laboratorio O exame de prácticas farase o finalizar as mesmas 20
Traballos tutelados Realización do traballo 5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento O exame final constará de catro problemas representativos da materia impartida, de 4 cuestións curtas e de 10 preguntas tipo test (verdadeiro/falso). 70
Probas de tipo test Resolución dos cuestionarios relativos a cada tema 2.5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Será necesario obtener un mínimo de 0,75 puntos sobre 2 en el examen de prácticas y 3,5 puntos sobre 7 en el examen final para superar la asignatura.


Será necesario obtener un mínimo de 0,75 puntos sobre 2 en el examen de prácticas y 3,5 puntos sobre 7 en el examen final para superar la asignatura.


Los alumnos que por motivos laborales no puedan asistir a clase deberán realizar las actividades propuestas a través de la plataforma de teledocencia y realizar la prueba final presencial.


Las fechas de la prueba presencial son:


Convocatoria Fin de Carrera: 25 de Septiembre, 10 h.


Convocatoria 1ª Edición: 14 de Enero, 10 h.


Convocatoria 2ª Edición: 6 de Julio, 10 h.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000