Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Materias primas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valorarase a asistencia e a actitude.


Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1
10 CE1
CE2
Exame de preguntas de desenvolvemento

Avaliarase a amplitude dos coñecementos expostos nas respostas en relación coa información proporcionada polo profesor no curso das sesións maxistrais.


Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1,
90 CB2
CG2
CG3
CE1
CE2
CE5
CE6
CE12
CE14
CE15
CT5
CT7
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Os alumnos que, debido a obrigacións laborais, non poidan asistir regularmente a clase serán avaliados unicamente coas probas de resposta longa, de desenvolvemento. Tamén ocorrerá o mesmo cos alumnos que concorran á convocatoria de Fin de Carreira. Para todos estes alumnos este exame valerá, así pois, o 100% da nota. En caso de non asistir ao devandito exame, ou non superalo, pasarán a ser avaliados do mesmo xeito que o resto dos alumnos.


As datas e horas de os exámenes son os siguientes: Fin de carreira, 23 de setembro de 2021 as 10:00 horas; 1 ª Edición, 28 de marzo de 2022 as 10:00 horas; 2ª Edición, 8 de xullo de 2022 as 10:00 horas. En caso de erro na transcripción das datas de os exámenes, as datas válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboeiro de anuncios e na páxina web do Centro.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000