Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Operacións básicas II
   Contidos
Tema Subtema
Tema 1. Fundamentos da transferencia de materia 1.1. Mecanismos de transferencia de materia
1.2. Transporte de materia por conducción. Lei de Fick: difusividade.
1.3. Transferencia de materia entre fases. Coeficientes de transferencia de materia.
Tema 2. Destilación 2.1. Definicións e aplicacións
2.2. Diagrama de fases. Presión de vapor.
2.3. Equilibrio líquido-vapor. Relacións e diagramas.
2.4. Destilación simple de mesturas binarias
2.4.1. Destilación diferencial. Ecuación de Rayleigh.
2.4.2. Rectificación continua de mesturas binarias. Método de McCabe-Thiele.
2.5. Destilación por arrastre con vapor
Tema 3. Extracción sólido-líquido 3.1. Definicións e aplicacións
3.2. Mecanismo e factores.
3.3. Sistemas de extracción sólido-líquido.
3.3.1. Procesos nunha etapa.
3.3.2. Acoplamiento de etapas.
3.4. Equipos de extracción
Tema 4. Secado 4.1. Definición e aplicacións
4.2. Humidade e carta de humidade.
4.3. Temperatura de saturación adiabática.
4.4. Temperatura de bulbo húmedo.
4.5. Humidade de sólidos.
4.6. Curva de secado. Etapas e mecanismos.
4.7. Cálculo de secadeiros.
4.8. Equipos industriais.
Tema 5. Liofilización 5.1. Definición, vantaxes e inconvenientes
5.2. Aplicacións da liofilización na IA
5.3. Fundamentos e etapas.
5.4. Modelos e cálculos de lifilización
5.5. Equipamento
Tema 6. Adsorción e cambio iónico 6.1. Adsorción: definición e aplicacións
6.2. Adsorbentes e fundamentos da adsorción.
continuo.
6.2.1. Mecanismos e adsorbentes
6.2.2. Equilibrio de adsorción
6.3. Adsorción mediante contacto simple único
6.4. Operacións por etapas
6.4.1. Contacto simple repetido
6.4.2. Contacto múltiple a contracorrente.
6.5. Adsorción en columnas de leito fixo.
6.6. Rexeneración de adsorbentes
6.7. Cambio iónico: definición e aplicacións.
6.8. Intercambiadores e equilibrio
6.9. Columnas de intercambio iónico
Tema 7. Separación por membranas 7.1. Introducción á separación por membranas.
7.2. Fundamentos da ósmose inversa.
7.3. Modelos e ecuacións.
7.4. Equipos e membranas de OI.
7.5. Fundamentos da ultrafiltración.
7.6. Modelos e ecuacións en UF.
7.7. Equipos e membranas de UF.
Tema 8. Axitación, mestura e emulsificación 8.1. Axitación
8.1.1. Obxectivos
8.1.2. Modos de operación
8.1.3. Consumo enerxético en axitación
8.2. Mestura
8.2.1. Conceptos
8.2.2. Equipos e aplicacións
8.3. Emulsificación
8.3.1. Definición e aspectos básicos
8.3.2. Equipos e aplicacións
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000